Interio - design, realizace, výroba

Aktuálně
NÁKUP ODSÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
 
"Nákup odsávacího zařízení"
 
byl realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s.

Právě jsme dokončili

 

 

 

Kontakt
Sídlo společnosti:
Tyršova 244, 570 01, Litomyšl
 
 
Tel.: 724 344 679
 
E-mail: interio@interio.lit.cz
Internet: www.interiocz.eu

O nás / GDPR

zpět na seznam fotogalerií

Dne 25.52018 nabývá účinnost Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 zr dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES "obecné nařízení o ochraně osobích údajů" (dále jen Nařízení GDPR). Naše společnost je připravena plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejch osobní údaje a soukromí. Proto byla přijata vnitřní směrnice, která v souladu s Nařízením GDPR upravuje veškeré naše povinnosti v této oblasti.

Naše společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl.37 odst.1) Nařízení GDPR.

V případě, že subjekt údajů, které spravuje naše společnost, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR vůči nám dotaz spojený se zpracováním svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním  ze tří způsobů:

- datovou schránkou

- na emailovou adresu interio@interio.lit.cz a v tomto případě musí být opatřena kvalifkovaným certifikátem pro elektronický podpis

- případně musí být doručena písemně na adresu sídla naší společnosti

Uvedená opatření jsou vedena snahou ochránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě

Interio spol. s r.o.

Jitka Švábová - jednatel

zpět na seznam fotogalerií
© Interio