Interio - design, realizace, výroba

Aktuálně

Právě jsme dokončili

 

 

 

Kontakt
Sídlo společnosti:
Tyršova 244, 570 01, Litomyšl
 
 
Tel.: 724 344 679
 
E-mail: interio@interio.lit.cz
Internet: www.interiocz.eu

Tectona / GDPR

zpět na seznam fotogalerií

Dne 25.5.2018 nabývá účinnost Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (dále jen Nařízení GDPR). Naše společnost je připravena plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí. Za tímto účelem byla přijata vnitřní směrnice, která v souladu s Nařízením GDPR upravuje veškeré naše povinnosti v této oblasti.

Naše společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl.37 odst.1) Nařízení GDPR.

V případě, že subjekt údajů, které spravuje naše společnost, vznese v souladu s příslušnými ustanveními Nařízení GDPR vůči nám dotaz spojený se zpracováním svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskynutí informace zaslána jedním ze tří způsobů:

- datovou schránkou

- na emailovou adesu interio@interio.lit.cz a v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis

- případně musí být doručena písemně na adresu sídla naší společnosti

Uvedená opatření jsou vedena snahou chránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě.

Interio spol s r.o.

Jitka Švábová - jednatel

 
 
zpět na seznam fotogalerií
© Interio